Proeven van musical met JoMus

Vrijdag 23 september kwam meester Quinten langs in onze klas.  Hij kwam ons warm maken voor musical: zingen, acteren, dansen, toneel spelen,… In deze korte kennismaking warmden we ons lichaam en onze stem eerst goed op.  Daarna gingen we emoties uitbeelden: blij, boos, verliefd,… En tot slot gingen we zelf Lees meer…

Geef me de vijf!

Een leuk thema van  Wereldkanjers dat erg gesmaakt werd door onze eersteklassers.  En dat mag je letterlijk nemen: we gingen immers onze 5 zintuigen eens van dichtbij onderzoeken. Met heel wat doe-activiteiten en proefjes leerden we meer over ogen, oren, huid, mond en neus. We leerden dieren in groepen verdelen, Lees meer…