Zo ziet een dag er uit in De Pepel 

Voor 8.00u opvang door de gemeente in de buitenschoolse kinderopvang ’t Klawieterke.

Dagindeling: 

8.00u – 8.40u voorschoolse opvang
8.40u  start van de lessen
12.20u – 13.40u middagpauze 
15.40u einde van de lessen 
15.40u – 17.00u naschoolse opvang
na 17.00u opvang door de gemeente: ’t Klawieterke