Proeven van musical met JoMus

Vrijdag 23 september kwam meester Quinten langs in onze klas.  Hij kwam ons warm maken voor musical: zingen, acteren, dansen, toneel spelen,… In deze korte kennismaking warmden we ons lichaam en onze stem eerst goed op.  Daarna gingen we emoties uitbeelden: blij, boos, verliefd,… En tot slot gingen we zelf Lees meer…