Elke leerling de beste kansen geven voor de toekomst.
Dat is waar het CLB voor staat. 

Elke school werkt samen met een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB.  

Contactgegevens van ons CLB:

Gendarmeriestraat 63, 1800 Vilvoorde 
02 251 15 55
www.clbnoordwestbrabant.be

Onze schoolnabije medewerker is Sally Albrecht
sally.albrecht@clbnwb.be
0490/442 842

Medisch schooltoezicht 

Programma:

Er zijn vijf verplichte contactmomenten:

  • Eerste kleuterklas (3-4 jaar): de kleuters komen op consult bij de verpleegster en de arts waarbij ze worden gemeten, gewogen en waarbij het gehoor en het zicht getest wordt. 
  • Eerste leerjaar (6-7 jaar): de leerlingen worden op school gezien door de verpleegkundige; het vaccin (difterie – tetanus – pertussis – polio) zal later door de arts en verpleegkundige op school toegediend worden.
  • Vierde leerjaar (9 – 10 jaar): de leerlingen worden op school gezien door de verpleegkundige.
  • Zesde leerjaar (11 – 12 jaar): de leerlingen komen voor het onderzoek naar de campus STK van Kobos en worden zowel door de verpleegkundige als de arts gezien.
  • Vijfde leerjaar (10 – 11 jaar): worden op school gevaccineerd tegen mazelen – bof – rubella.

Besmettelijke ziekten of luizen worden door de ouders zo spoedig mogelijk aan de school gemeld, zodat we op doeltreffende wijze maatregelen kunnen nemen.

Adres : CLB Noordwest-Brabant Gendarmeriestraat, 63  1800 Vilvoorde

02/251 15 55
www.clbnoordwestbrabant.be
Verpleegkundige:
Greet Scheers
greet.scheers@clbnwb.be  /   0490/44 28 20