Het voor- en naschools toezicht in onze school is gratis. Vanaf 8.00u gaat de schoolpoort (Oudstrijdersstraat) open en is iedereen welkom. Vanaf 8.20u gaat ook de poort kant BPost open en is er toezicht op de kleuterspeelplaats. ’s Avonds is er opvang voorzien tot 17.00u.

Wanneer kinderen voor 8.00u of na 17.00u nog gebruik wensen te maken van opvang, kan u contact opnemen met de buitenschoolse kinderopvang ’t Klawieterke die gevestigd is in de Bormstraat te Ramsdonk. De coördinator is Elke Jansegers en kan u bereiken op volgend nummer 015/63 53 05 of op volgend mailadres: klawieterke@kapelle-op-den-bos.be.

De openingstijden van ’t Klawieterke zijn van 6.30u tot 8.15u en van 15.45u tot 19.00u. De kinderen worden via gemeentelijk busvervoer naar de school (’s morgens) of naar de buitenschoolse opvang (’s avonds) gebracht. Graag de school schriftelijk informeren wanneer uw kind ’s avonds gebruik maakt van de buitenschoolse opvang.

Ook tijdens vakanties, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen is er opvang voorzien in ’t Klawieterke.

Inschrijving paasvakantie

Schoolvrije dagen 28/4/2021 en 30/4/2021

Inschrijving zomervakantie