Kleuters gaan ’s middags naar de refter. Kinderen van de lagere school eten in eigen klas.

Kinderen die ’s middags worden afgehaald en waarvan de (groot)ouders niet op tijd kunnen ter plaatse zijn, gaan mee naar de refter (KS) of naar de klas (LS). Op die manier kan er blijvend toezicht gehouden worden en is de veiligheid van het kind beter gegarandeerd.

Zowel in de refter als de klas verwachten wij een fijne sfeer om smakelijk en gezellig te kunnen eten.