Leersteuncentrum Noord- Brabant

In co-creatie met scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs, inclusief onderwijs mogelijk maken voor ELK kind.

Het ondersteuningsmodel is een verdere uitrol van het M-decreet.

Contactgegevens:
https://onwnb.be/