Ongevallen en schoolverzekering

Ons schoolbestuur heeft voor haar scholen een verzekering afgesloten bij het “Interdiocesaan Centrum”. 
Onze kinderen zijn verzekerd voor ongevallen die hen overkomen tijdens de schooluren, overal waar zij onder toezicht staan van het personeel en voor ongevallen op de weg van en naar de school, indien zij de gewone weg gebruiken en deze afleggen binnen een normale tijdsspanne.
Omwille van de verzekering dient uw kind de veiligste (meestal de kortste) weg naar huis of school te kiezen.

Bij een ongeval op school, op weg naar en van school, dekt de schoolverzekering het verschil tussen de reële kosten van lichamelijke letsels en de terugbetaling door de mutualiteit.

Wat te doen bij een ongeval?

U laat zo vlug mogelijk een aangifteformulier invullen op school en een “medisch attest van vaststelling” door de arts die de eerste zorgen toediende.
U vereffent zelf alle rekeningen en u verzoekt uw ziekenfonds om terugbetaling. Daar zal men het attest van tussenkomst invullen, waaruit het door u betaalde deel van de onkosten blijkt.
U krijgt een mail van de verzekeringsmaatschappij met de nodige uitleg en documenten.  
Bij ernstige gevallen, waarbij de genezing langer dan twee maanden kan uitblijven, moet de aangifte onmiddellijk na de eerste vaststellingen ingezonden worden via de school. Dit geldt eveneens voor kwetsuren aan de tanden.

Opgelet!

Wij vestigen er uw aandacht op, dat uw kind op school en daarbuiten zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar schoolgerei, kleding, fiets, en al wat uw kind mee naar school neemt. Dit alles valt buiten de schoolverzekering.

Materiële schade (brillen, kleding, fietsen) wordt door de verzekering niet gedekt.

De school kan in geval van beschadiging, verlies of diefstal nooit verantwoordelijk worden gesteld. Juwelen, armbanden, kettinkjes, e.d. kunt u dus beter thuislaten.