Deze week gingen we weer aan de slag met lepels, wattenstokjes, blokken, latten,…  We gingen immers meten en turven.  Dat laatste is toch niet zo makkelijk met al die streepjes.  

Ook de juffen werden opgemeten met rietjes of latten, al ging ook dat niet zonder kunst- en vliegwerk 🙂