Zweten en zwoegen bij de Vlaamse toetsen, of toch niet?

“De Vlaamse toetsen hebben 1 helder doel: de onderwijskwaliteit versterken. De toetsen kunnen bijdragen tot de onderwijskwaliteit omdat ze een beter inzicht bieden in de onderwijsprocessen. “De resultaten en leerwinst van leerlingen en scholen in kaart brengen”.

www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/vlaamse-toetsen/vlaamse-toetsen-wat-waarom-wie-wanneer-en-hoe

Of dit gelukt is, vraag maar aan de kinderen van het 4de leerjaar.