Tijdens de lessen taal hebben de leerlingen geleerd om vingerafdrukken op te sporen.
Nu was het aan de leerlingen zelf om hun eigen vingerafdruk te maken aan de hand van een stappenplan dat ze moesten volgen. Hier zitten toch al wel goede speurders in onze klassen.