Vrijdag 18/11 en vrijdag 25/11 gingen de leerlingen van het derde leerjaar op verkenning in onze eigen schoolomgeving. Ze hadden zelf een route gemaakt die ze moesten volgen om zo de verplichte stops allemaal te doen. Dit plan moesten ze de dag zelf dan ook zelf lezen en de andere kinderen leiden naar de stops. Bij elke stop was er dan een opdracht of luisterfragment. Zo kwamen de leerlingen meer te weten over hun schoolomgeving en ook over de gemeente. De laatste stop was het gemeentehuis zelf, hier zagen we ook waar de burgemeester werkt. Het was een heel leerrijke dag.