Dat was het thema de voorbije weken in de bengelklas. De bengels zijn ook al gaan zwemmen, nadat Brommert, de klasbeer,  getoond had hoe het allemaal moest. Er stond ook een waterbak in de klas, waar ze konden zien wat er bleef drijven en wat er naar de bodem zonk, er werden flessen gevuld, er werd muziek gemaakt met de dolfijntjes, er werden golven getekend in de verf,… en nog zoveel meer. Kijk zelf maar.