De school organiseert geen rijen.

De kinderen worden aan de zebrapaden aan de school overgezet door onze gemachtigde opzichters.

Tijdens de lesuren verlaten de kinderen slechts de school als zij daarvoor de schriftelijke toelating hebben van de ouders.