Doorheen de week kijken de kinderen tijdens het middageten een gezellig filmpje. Op vrijdag zetten we ons in groepjes en praten we gezellig over koetjes en kalfjes met elkaar. Ze zitten in de kring, rond tafels of misschien zelfs voor even aan de bureau van de juf… Zolang ze maar kunnen babbelen en natuurlijk terwijl niet vergeten te eten.

Een beetje zoals op café! 😊