In de klas was er een enorme kerstsfeer door onze grote kerstboom en de vele kerstversieringen. De Kastaars hebben samen met de Kadeekes en de Bengels een kerstfeest gedaan. Er was een schaduw-verhaal over “De geboorte van kindje Jezus”, een muzikaal pak, een dansfeestje en we aten samen popcorn! Daarna kon de kerstvakantie beginnen.

Categorieën: De Kastaars