Werken met de euro, het is niet zo eenvoudig…

Daarom mocht we in kleine groepjes gaan winkelen bij zorgjuf Liesbeth.  Elkeen kreeg speelgeld en mocht op speurtocht in het winkeltje en leerde gepast betalen.

Ook in de klas oefenden met de euro’s en centen om een gepast bedrag te leggen.