Mozes, de man die zijn volk moest redden van de slavernij in Egypte. Er viel heel wat te beleven op zijn tocht. Van 10 plagen tot een gesplitste zee.

De vierdeklassers moesten in groepjes een toneeltje voorbereiden over het verhaal van Mozes.

In de Pepelzaal  hadden we veel plaats om deze voorstelling te brengen. Elk groepje stelde een ander deeltje voor. Iedereen had leuke spulletjes meegebracht + leuke kleren.

Het toneeltje was een leuk tussendoortje  voor de kinderen en juffen