’s Morgens begonnen we de dag met een “RODE-DUIVEL-FUIF”, maar daarna waren de weergoden ons goed gezind en konden we een match spelen. De kadeekes tegen de bengels! Van al dat voetballen kregen ze honger en dan was het “Hotdog-tijd”. In de namiddag werd er terug een match gespeeld en speelden we ook nog andere leuke spelletjes.