Een vierkante meter is een oppervlakte waar elke zijde een meter is.

Het is een wiskundige term.

Je hebt ook: vierkante kilometer, vierkante decimeter, vierkante centimeter & vierkante milimeter. We passen zelfs met heel 4B in een vierkante meter.  (18 leerlingen)

Auteurs: Lander, Oskar en Mika