Het vierde heeft 3 borden: het takenbord, het planbord en het gewone bord.

We beginnen met het takenbord. Het takenbord gebruiken we om te zien wat we moeten doen in die week. Het planbord gebruiken we om te zien wat we moeten doen van werkjes. Als we klaar zijn, moeten we het aanvinken. Zo leren we ons werk zelf te plannen. En het gewone bord gebruikt de juf om te laten zien hoe we de oefening moeten maken. Het is ook een speciaal bord omdat je er met een speciaal pennetje op kan schrijven en niet met een krijtje. Als je wi,l kan je er ook met de computer op schrijven.

Groetjes de auteurs Mara en Janne