… om er een geslaagde rekenles van te maken…

In groepjes werken de vierdeklassers aan hun rekenopdrachten; zo helpen ze elkaar tot het maken van de oefeningen in een vlot tempo, tot het samen bedenken van de oplossingen, maar vooral tot het leren samenwerken!