De kinderen van 2A en 2B zingen het lied “de boomwhacker-kameleon” samen met pianobegeleiding van juf Inge. Het eerste stukje van de strofe begeleiden ze mee met boomwhackers, het tweede stukje met ritmisch slagwerk. Wat een mooi samenspel !